UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Sakkyndig virksomhet
Forskrifter og dokumenter
Forskrifter (se også kommentar under paragraf):
FOR-1355 Organisering, ledelse og medvirkning §10-4
FOR 1357 Utførelse av arbeid kap. 13
FOR-1360 Forskrift om administrative ordninger §8-6 og §8-7,
FOR-544   Maskinforskriften
Forskriftsspeil 555 (Kryssreferanser fra Bruksforskriften)

Normativt:
Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet (2001)
Normer for kontrollomfang (2018)
Kategorier for sakkyndig kontroll (se nedenfor opplæring)
Forsikringskrav 150G (Grunnbeløp x 150)
EU Klassifisering av løfteredskap

Arbeidstilsynets nettsider:
Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr
Sakkyndig kontroll + noen avklaringer
Kjøp og bruk av maskiner
Produksjon og salg av maskiner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
SØKE SERTIFISERING?
1.
Ta kontakt med oss for utarbeidelse av
    kvalitetssystem post@radem.no.
2. Ta kontakt med sertifiseringsorgan.

Anbefalte sertifiseringsorganer
som sertifiserer sakkyndig virksomhet:
- KIWA Teknologisk Institutt sertifisering
- ASAS Sertifisering
- Norsk Sertifisering

Krav til sakkyndig virksomhet
finnes i   Forskrift om administrative ordninger §8-6 og §8-7, hvor også kravet kvalitetssystem finnes.

---------------------------------------------------------------------
ARBEIDSGIVER / UTSTYRSEIER

Krav til sakkyndig kontroll av utstyr

Forskrift om utførelse av arbeid FOR-1357
§13-1 Hva skal kontrolleres
§13-2 Tidspunkt for kontroll
§13-3 Monterings- og oppstillingskontroll
§13-4 Dokumentasjon av kontroll

§10-6 Bruk av arbeidsutstyr
§12-5 Tiltak ved feil (sikkerhetsmangel)

Finn sakkyndig virksomhet:

- oversikt over sertifiserte virksomheter
- søke på klasser og områder.
---------------------------------------------------------------------
Kvalitetssystem
- Grunnlag for sertifisering
- Enkel tilpassing
- Dekker krav
- Kan utvides med flere moduler

Vedlikeholdsavtale
- Alltid oppdatert
- Lukke avvik fra krav

Spesialtilbud for allerede sertifiserte virksomheter.

Ta kontakt for tilbud