UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Sertifisert
sikkerhetsopplæring
Forskrifter og dokumenter
Forskrifter (se også kommentar under paragraf):
FOR 1357 Utførelse av arbeid §10-3
FOR-1360 Forskrift om administrative ordninger §8-1.
Forskriftsspeil 555 Henviser paragrafer i Bruksforskriften til dagens regelverk

Normativt
Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet (2001)
Norm for sertifisert opplæring Modul 4 (2011)
Retningslinjer for gjennomføring av teoretisk og praktisk prøve (2001)
Opplæringsplaner
Kategorier (klasser) for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidstilsynet
Sertifiseringsordningen
Opplæring fra sertifisert virksomhet
Temaside: Opplæring
---------------------------------------------------------
SØKE SERTIFISERING?
1.
Ta kontakt med oss for utarbeidelse av
    kvalitetssystem post@radem.no.
2. Ta kontakt med sertifiseringsorgan.

Anbefalte sertifiseringsorganer
som sertifiserer sakkyndig virksomhet:
- KIWA Teknologisk Institutt sertifisering
- ASAS Sertifisering
- Norsk Sertifisering

Krav til opplæringsvirksomhet

Forskrift om adminstrative ordninger §8-1, hvor også kravet kvalitetssystem finnes.

-------------------------------------------------------
FOR ARBEIDSGIVER
Krav til sertifisert sikkerhetsopplæring
Forskrift om utførelse av arbeid §10-3.

Finn opplæringsvirksomhet
- Oversikt over sertifiserte virksomheter
- Søke på klasser og områder
Opplæringsplaner
Kvalitetssystem
- Grunnlag for sertifisering
- Enkel tilpassing
- Dekker krav
- Kan utvides med flere moduler

Vedlikeholdsavtale
- Alltid oppdatert.
- Lukke avvik fra krav.

Spesialtilbud for allerede sertifiserte virksomheter.

Ta kontakt for tilbud