UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Kvalitetssystem
-  gjør krav om til nyttig verktøy  -
Velkommen til Utviklingskonsult
Kvalitetssikring og HMS
Vedlikeholdsavtale
Les mer...
C
Kontroll av betongpumper
Opplæring
Sakkyndig kontroll
Farlig arbeidsutstyr
Nyheter og aktuelt

INSTRUKSJONSVIDEOER
SLIK GJØR DU DET!
Viser hvordan bruke installere og bruke kvalitetssystem.

NY opplæringsplan Modul 1,
med E-læring

HØRING nye opplæringsplaner for modul 4.
Høringsfrist 31.01.2020
Kvalitetssystem
Les mer...
Kvalitets-/HMS systemer
Systemene er bygget i moduler og kan settes sammen etter behov.

- Sakkyndig virksomhet
- Fabeko kontroll
- Dokumentert kontroll
- Påbyggerverksted
- Sertifisert sikkerhetsopplæring
- Dokumentert sikkerhetsopplæring
- HMS
- ISO 9001