UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Om Utviklingskonsult
Einar Radem har allsidig erfaring gjennom mer enn 20 års arbeid med kvalitetssikring og HMS. Han har internasjonalt sertifikat som kvalitetsleder og kvalitetsrevisor.
Vi arbeider med systemutvikling, tilrettelegging for sertifisering/godkjenning, samt hjelp til drift i form av revisjon, lukking av avvik, systemgjennomgang, forbedring, osv
.

ISO 9001
Alle våre systemer er basert på ISO 9001, for å sikre at de tilfresstiller internasjonale krav.
Vi leverer systemer etter virksomhetens ønske; for egen drift, etter krav fra deres kunde, etter myndighetskrav, eller som grunnlag rammeavtaler eller tilbud. Vi tilbyr også hjelp til videreutvikling av system dere allerede har.
ISO 9001 er bransjeuavhengig. Dere står for kunnskap om eget fag og virksomhet og vi tilfører kompetanse på kvalitetssikring.

Sakkyndig virksomhet
Da Forskrift om bruk av arbeidsutstyr trådte i kraft i på slutten av nittitallet ble det utareidet kvalitetssystem for sakkyndig virksomhet. Det første systemet var for Oslo Liftutleie, og det ble senere viderutviklet til en mal som er brukt til sertifisering av  ca. 100 sakkyndige virksomheter. Mange av systemene er i drift og vedlikeholdes gjennom vår vedlikeholdsavtale.

Sertifisert sikkerhetsopplæring
Da Forskrift om bruk av arbeidsutstyr trådte i kraft i på slutten av nittitallet ble det utareidet kvalitetssystem for sertifisert opplæringsvirksomhet. Også her ble mal til kvalitetssystem utarbeidet og brukt til sertifisering av opplæringsvirksomhetene. Mange av systemene er i drift og vedlikeholdes gjennom vedlikeholdsavtale.

Betongpumper og båndbiler
I 2006 ble det, etter forespørsel fra betongbransjenen ved FABEKO, utarbeidet et kontrollsystem for betongpumper og båndbiler, som ligger om mot kravene for sakkyndig kontroll. Bransjen hadde etter risikovurdering kommet til disse maskinene var så farlige at det burde vært omfattet av krav til sakkyndig kontroll, men fikk dem ikke med i forskriften.
Løsningen ble å lage FABEKO bransjestandard som dannet grunnlag for egen godkjenningsordning for sikkerhetskontroll, med kontrollvirksomheter og kontrollører.

HMS
Siden 1997 har vi levert en rekke HMS systemer, noen som del av kvalitetssystem og noen som selvstendig system.
HMS-system leveres enten som mal, som kan tilpasses av virksomheten selv eller ved vår hjelp, eller som spesialtilpasset HMS system basert på risikovurdering i den virksomhet det gjelder.

Påbyggerverksted
For å drive med påbygg på kjøretøy (kran, skap, løfteinnretning, osv.) kreves kvalitetssystem og godkjenning av Statens vegvesen. Virksomheter som monterer kran på bil, er ofte sertifisert som sakkyndig virksomhet for kontroll av slike kraner og har nytte av å samle alt i ett kvalitetssystem som dekker begge sertifiseringene.
Einar Radem