UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Påbyggerverksted
---------------------------------------------------------------------
SØKE GODKJENNING?
1.
Ta kontakt med oss for utarbeidelse av
    kvalitetssystem post@radem.no.
2. Lag søknad til Vegvesenet. 2 alternativer:
    - Altinn.no
    - Søknadskjema

Noen krav som må oppfylles
iht. Forskrift om kjøretøyverksted:
- Kvalitetssystem §13 og §14.
- Teknisk leder §8 og §9
- Krav til personale §10
- Lokaler og teknisk utstyr §6

---------------------------------------------------------------------

SAKKYNDIG KONTROLL AV PÅBYGG
Noen påbygg krever også sakkyndig kontroll før de kan leveres (typisk lastebilkran og personløfter montert på bil).
- Forskrift om utførelse av arbeid §13-1 og §13-3.
- Normer for Kontrollomfang kap. 4.


---------------------------------------------------------------------
ARBEIDSGIVER / UTSTYRSEIER

Krav til periodisk kontroll av utstyr

Forskrift om utførelse av arbeid FOR-1357:

Dokumentert kontroll:
(utstyr som ikke er underlagt sakkyndig kontroll):
§12-3 Systematisk kontroll
§12-5 Tiltak ved feil (sikkerhetsmangel)
§12-8 Dokumentasjon av kontroll

Sakkyndig kontroll:
§13-1 Hva skal kontrolleres
§13-2 Tidspunkt for kontroll
§13-3 Monterings- og oppstillingskontroll
§13-4 Dokumentasjon av kontroll

§10-6 Bruk av arbeidsutstyr
§12-5 Tiltak ved feil (sikkerhetsmangel)

Finn sakkyndig virksomhet:

- oversikt over sertifiserte virksomheter
- søke på klasser og områder.
---------------------------------------------------------------------
Forskrifter og dokumenter
Forskrifter (se også kommentar under paragraf):
FOR-1568 Forskrift om kjøretøyverksted
- Kap 2 Godkjenning og verkstedkategorier
- Kap 3 Vilkår for godkjenning
- Kap 4 Kjøretøyverkstedets plikter
FOR-544   Maskinforskriften

Normativt:
Produksjon og salg av maskiner
Normer for kontrollomfang

Vegvesenets nettsider:
- Søke om godkjenning som verksted/kontrollorgan
- Søknad om verkstedgodkjenning
- Finn godkjent verksted

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitetssystem
- Grunnlag for godkjenning
- Enkel tilpassing
- Dekker krav
- Kan utvides med flere moduler,
  f.eks. sakkyndig virksomhet

Vedlikeholdsavtale
- Alltid oppdatert
- Lukke avvik fra krav

Ta kontakt for tilbud