UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Kvalitetssystem
Sett sammen det virksomheten trenger til et nyttig styringsverktøy.
Bygge kvalitetssystem
Kvalitetssystem basert på ISO 9001 er prosessbasert. Det betyr at man tar utgangspunkt i hvordan virksomheten er innrettet og virker, og bygger systemet ut fra det.
Det er systemet som skal tilpasses virksomheten, ikke omvendt.
Mal til KS
Selv om kvalitetssystemet bygges til virksomheten kan det være nyttig å benytte maler.
Dokumentenes oppbygging, dokumentstyring, samt prosedyrer for oppfølging av systemet er så like for virksomhetene at det ikke er nyttig å skrive dem på nytt hver gang.
Man kan bruke mal som ramme for hele systemet, eller bare plukke enkeltdokumenter etter behov.
Vi har maler som er utviklet og forbedret gjennom mange år, og utprøvd i forskjellige virksomheter.
 
 
Forbedring
Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i alt kvalitetsarbeid.
Man fortsetter å utvikle kvalitetssystemet, og det er mange veier som fører fremover, f.eks.;
- Forbedringsforslag fra medarbeidere
- Avvik som viser svakheter
- Egne prosesser for forebyggende tiltak
- Målinger og analyser
- Revisjoner (interne eller fra oppdragsgivere)
- .......
I faget kvalitetssikring rår man over mange teknikker som kan benyttes til forbedring, og derigjennom økt effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet.
 
Obligatoriske prosedyrer
ISO 9001 inneholder krav til 6 obligatoriske prosedyrer. Dette er prosedyrer som brukes til drift, vedlikehold og forbedring av KS.

   1. Dokumentstyring
   2. Registrering
   3. Intern revisjon
   4. Produkter med avvik
   5. Korrigerende tiltak
   6. Forebyggende tiltak.

I tillegg har vi prosedyren "Ledelsens gjennomgåelse" som alltid er med i kvalitetssystemet og som er en systematisk gjennomgang  ledelsen gjør for å ha kontroll og kunne fatte riktige vedtak om kvalitetsarbeidet.
 
Moduler i våre KS maler:
ISO 9001
HMS
Personalhåndbok
Sakkyndig virksomhet
Opplæringsvirksomhet
Påbyggerverksted
Kontroll av arbeidsutstyr

Andre module kan utvikles
HMS-system og kvalitetetssystem (KS) kan leveres som ett integrert system eller hver for seg.