UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Betongtransport utstyr
Dokumentert sikkerhetskontroll av betongpumper og båndbiler
"Fabeko-kontroll"
Forskrifter og dokumenter
Fabeko
Bransjestandard for kontroll.
Pumpegruppen
Kontrollordningen
Godkjente kontrollvirksomheter

Forskrifter (se også kommentar under paragraf)
FOR-1355 Organisering, ledelse og medvirkning §10-4
FOR-1357 Utførelse av arbeid kap. 12
FOR-544 Maskiner
Forskriftsspeil 555 (Kryssreferanser fra Bruksforskriften)

Normativt:
NS-EN 12001 Sikkerhetskrav
ISO 21573-1   Concrete pumps part 1
ISO 21573-2   Concrete pumps part 2
Normer for kontrollomfang (2018)
VDMA sikkerhetshåndbok
Forsikringskrav 150G: (Grunnbeløp x 150)

Arbeidstilsynet:

- Kjøp og bruk av maskiner
- Produksjon og salg av maskiner
Bransjestyrt kontrollordning
Kontrollordning eies og drives av Fabeko og består av en kontrollvirksomheter, med faglig leder og kontrollører, som er godkjent etter tilsvarende krav som sertifisert sakkyndig virksomhet.
Beskrivelse av ordningen finnes i bransjestandarden.

Bakrunn
Kontrollordningen kom i gang i 2006 fordi disse maskinene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i bruksforskriften, noe bransjen mente de burde vært.

Fabeko henvendte seg til Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under kravet til sakkyndig kontroll, men svaret var at en slik forskriftsendring ville ta mange år. Fabekos kontrollordning ble derfor opprettet som en midlertidig ordning, i påvente av forskriftsendring.
Arbeidstilsynet starter i arbeid med revisjon av aktuelt forskriftsområde i 2013 og Fabeko har gjort fremstøt for å komme med denne gangen.
Søknad om godkjenning
Virksomheter som ønsker godkjenning som kontrollvirksomhet kan søke til Fabeko.
Kontrollvirksomheten må innrettes bransjestandardens krav, herunder drives etter et standardisert kvalitetssysem som bestilles hos oss.

Kontrolldokumentasjon
Dokumentasjon på gjennomført kontroll utstedes på Fabeko kontrollrapport, og maskinen påføres kontrolloblat.
Kvalitetssystem
- Grunnlag for godkjenning
- Enkel tilpassing
- Dekker krav
- Kan utvides med flere moduler
- Samordnet med KS for
  sakkyndig virksomhet

Vedlikeholdsavtale
- Alltid oppdatert
- Lukke avvik fra krav

Spesialtilbud for allerede sertifiserte virksomheter.

Ta kontakt for tilbud